Re Dyrehotell

Re Dyrehotell

Søk etter andre hundehotell

 Send melding til Re Dyrehotell

Velkommen til Re Dyrehotell
Vi ønsker velkomment til et nytt og unikt dyrehotell, som er noe mer enn et hundepensjonat i Vestfold. Dette første dyrehotellet i Vestfold stod klart i november 2006 og er offentlig godkjent. 1. byggetrinn stod ferdig 26. nov, og hundefløyen er åpnet. Bygg for katt, smådyr og evt. fugl vil vi bygge senere. Reis bort i trygg visshet om at dine kjære hundevenner blir tatt godt hånd om i flotte omgivelser
.

Dyrehotellet drives av Margrethe Leines og Øyvind Rise. Vi har hatt dyr i mange år, og trives best når vi har dyr rundt oss. Vi har nå en Leonberger hannhund, Berner Sennen tispe, en norsk skogskatt, to undulater og kaniner.