Vilkår for bruk og kjøp

Vilkår for bruk og kjøp

Vilkår for bruk og kjøp
Velkommen som bruker av rasehund.no.

Når du bruker tjenesten, innebærer det at du har lest, forstått og forpliktet deg til å overholde denne avtalen mellom deg og rasehund.no.

Les også personvernavtale for rasehund.no

Rasehund.no har redaktøransvar for det som publiseres på nettstedet. Du må ikke laste opp eller publisere noe på rasehund.no som er i strid med denne avtalen eller med norsk lov.

Dette gjelder innhold som er:

1. pornografisk, rasistisk, blasfemisk, diskriminerende, truende eller ærekrenkende. i strid med markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven. griper inn i tredjeparts immaterielle rettigheter, særlig opphavsretten til dataprogrammer, film/video og musikk. All tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt innhold må være klarert (avtalt) med den som innehar den aktuelle rettigheten. spamming, verving eller reklame, trolling, hets, mobbing, støtende eller falskt. 

Ovenstående er eksempler og begrenser ikke ditt ansvar og dine forpliktelser i forhold til andre relevante regler. Du kan finne mer om lover og rettsregler på  Lovdata.

2. Rasehund.no forbeholder seg retten til å fjerne materiale som er eller kan være i strid med norsk lov eller som etter vår vurdering kan være i strid med denne brukeravtalen. Slik sletting blir eventuelt gjort etter vurdering fra redaksjonen ved rasehund.no eller moderatorer utnevnt av redaksjonen. Sletting kan gjøres uten varsel. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på brukeravtalen, vil du bli slettet som bruker av rasehund.no. Eventuelle økonomiske tap ved dette må du selv bære.

3. Det du publiserer på rasehund.no kan bli benyttet i markedsføring eller ved informasjon av tjenesten.

4. Rasehund.no forbeholder seg retten til å lagre innholdet så lenge rasehund.no finner det ønskelig (Jfr. krav om etterlikning). Dette gjelder selv om du sletter deg som registrert bruker av rasehund.no

5. Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn deg selv på rasehund.no. 

6. Du må holde passordet ditt hemmelig for andre. Hvis du har grunn til å tro at andre har fått fatt i passordet ditt, plikter du umiddelbart å endre det eller varsle rasehund.no. Passordet er kryptert, så rasehund.no kan ikke opplyse om eller lese passordet ditt.

7. Rasehund.no er ikke ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket av bruk av  tjenesten.

8. Vi behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og videre utdypet i vår personvernavtale. 

9. Denne brukeravtalen oppdateres regelmessig. Det er den til enhver tid gjeldende versjonen som er gjeldende mellom deg og rasehund.no. Du plikter å kjenne innholdet i bruker- og personvernavtalene til enhver tid.

10. Å registrere seg på rasehund.no er gratis. Utvidede tjenester kan koste penger.

11. Det er et vilkår for å legge ut innhold på rasehund.no at denne brukeravtalen og avtalen om personvern er akseptert som bindende mellom deg og rasehund.no.

12. Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller andre årsaker. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Vi leverer kun betalt tjenester til kunder i Norge.

13. Retur og angrerett. Kjøperen kan angre kjøpet av varen/tjenesten etter angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter kjøpet. Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen eventuelt vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen. Kunden er selv ansvarlig for å dekke eventuelle returkostnader. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i originalemballasje.Spørsmål?  Klikk her.