Agility

Agility

Agility
Agility er en populær hundesport i Norge, som utfordrer både hund og eier til å navigere gjennom en hindringsløype på kortest mulig tid. Med stadig økende popularitet, finnes det nå mange lokale klubber og konkurranser i hele landet, hvor hundeeiere kan delta og konkurrere på ulike nivåer. Agility er en morsom måte å trene hunden din på, og tilbyr både fysisk og mental stimulering for hunden.

Agility er en spennende og fartsfylt hundesport, der både hund og hundefører må være på høyden for å lykkes. Agility er dessuten en av de raskest voksende sportsgrenene for hunder, også i Norge.

I all korthet er agility et kort, men svært fartsfylt hinderløp for hunder, der hundefører bidrar aktivt med styringskommandoer hunden må utføre for å lykkes. Kort sagt, agility er teamarbeid.

Opprinnelse Ordet agility kommer fra engelsk språk og betyr «hurtighet» eller «smidighet». Denne hundesporten, som ikke har fått et norsk navn, har sin opprinnelse fra Storbritannia og ble første gang vist offentlig på Crufts Dog Show i London i februar 1978. Like etter ble sporten eksportert til USA. I Norge ble agility godkjent som konkuranseform av NKK den 27. januar 1986.

Bakgrunnen for sporten var en hendelse fra 1977, der et medlem av Crufts Show Committee, John Varley, fikk i oppdrag å organisere et morsomt og fengende pauseinnslag i pausene mellom lydighets championmesterskapet og da gruppebedømmelsene skulle begynne i den store showringen.
John Varley var egentlig en hesteinteressert og tok utgangspukt i sprangridning med hest når han planla innslaget. Siden han ikke hadde særlig erfaring med hunder selv, kontaktet han sin venn Peter Meanwell, en kjent hundedommer og lydighedsutøver, og spurte om han kunne hjelpe med å kontruere hindere og regler til en slik øvelse, ut fra hans kunnskap og erfaring med hunder. Resultatet ble agility.
 

Agilitybanen Agility utøves på en agilitybane, der hindre blir satt i system etter bestemte regler. Hindre kan være bommer, vipper, slalåm, tunnel (rør og pølse), bord, lengdehopp, høydehopp, hjulhopp og møne satt i system og kombinasjoner. Det arrangeres også agilitykonkurranser for lag og i hopp. Hoppklassene inneholder ikke hinder med kontaktfelt eller hinder bord.

Det skal være minst 15 hindre med en avstand på mellom 5 og 8 meter. Den totale banelengden hunden skal tilbakelegge skal være mellom 130-150 m. Banestørrelsen kan variere ganske mye, men store baner kan være opp til 30m x 40m.

Trening og konkurranser Agility krever trening, trening og atter mer trening om man vil bli god. De beste ekvipasjene kan komme med på landslaget i agility, men de langt fleste velger å drive med denne sporten for sin egen og hundens fornøyelse. Og hundene ser definitivt ut til å elske det.

Det arrangeres konkurranser i agility på lokalplan, nasjonalt plan og internasjonalt plan, herunder også NM, EM og VM. I Norge organiseres agilitymiljøet via de lokale hundeklubbene, med Norsk Kennel Klub som topporgan. Størrelsesklassene Det konkurreres i 3 størrelsesklasser. Deltakeren melder selv hunden på i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt. Hund som har deltatt i en størrelsesklasse kan ikke senere melde på i en annen størrelsesklasse, med mindre den blir flyttet som følge av kontrollmåling.

    Stor hund på vei ut av tunnel.

Størrelsesklassene:

  1. Liten (skulderhøyde under 35 cm)
  2. Mellom (skulderhøyde 35-43 cm)
  3. Stor (skulderhøyde over 43 cm)

Agilityklassene:

  1. Agility klasse - For hunder som ikke tidligere har stilt i en høyere klasse.
  2. Agility klasse - Hunder som 3 ganger maksimum har fått 5,99 feilpoeng i klasse 1, og som ikke tidligere har stilt i høyere klasse, kan stille i klasse 2.
  3. Agility klasse 3: Hunder som 3 ganger i klasse 2 har fått 0,00 feilpoeng, kan stille i klasse 3.


Lagklassen
Hvert lag kan bestå av 3 eller 4 forskjellige hunder med forskjellige førere. Bare de 3 beste ekvipasjene teller.

Deltakere på et lag skal også være påmeldt i en av de individuelle klassene. Kun klubber som har samarbeidsstatus med NKK kan delta med lag. Klubben som melder på laget. Førerne til samtlige hunder på et lag må være medlem i klubben. Et lag er en helhet og utgjør ett katalognummer. Før start i lagklassen (eller før tidspunkt angitt av arrangøren) på stevnedagen, meddeler klubben til ringsekretæren hvilke individuelle ekvipasjer (katalognummer) som skal delta på hvilket lag.
En og samme hund kan kun delta for én raseklubb samt for én ikke-raseklubb pr. kalenderår.

Hoppklassene
Hoppklassene inneholder verken hindre med kontaktfelt eller hinderbord. Klassene er offisielle. Det står arrangørene fritt å velge om hoppklassene skal arrangeres eller ikke.

  1. Hoppklasse - For hunder som ikke tidligere har stilt i høyere klasse.
  2. Hoppklasse - Hunder som 3 ganger har fått maksimum 5,99 feilpoeng i klasse 1, og som ikke tidligere har stilt i høyere klasse, kan stille i klasse 2.
  3. Hoppklasse - Hunder som 3 ganger i klasse 2 har fått 0,00 feilpoeng, kan stille i klasse 3.


Hunder
Alle typer hunder kan selvsagt delta i agility, men noen raser ser ut til å ha større forutsetninger enn andre. I så måte er shetland sheepdog, border collie og mellompuddel blant de mest populære rasene.

 


Alle hunder kan delta i Agility!