Tibetansk Terrier
Sammenlikne med:   

Tibetansk Terrier


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Tibetansk Terrier:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 209
Gruppe 9: Selskapshunder
Seksjon 5: Små tibetanske hunderaser
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Non-Sporting
Non-sporting dogs are a diverse group. Here are sturdy animals with as different personalities and appearances as the Chow Chow, Dalmatian, French Bulldog, and Keeshond. Talk about differences in size, coat, and visage! Some, like the Schipperke and Tibetan Spaniel are uncommon sights in the average neighborhood. Others, however, like the Poodle and Lhasa Apso, have quite a large following. The breeds in the Non-Sporting Group are a varied collection in terms of size, coat, personality and overall appearance.
ANDRE NAVN: Dhoki-apso, Tibetan terrier,Tsang Apso
 
STØRRELSE: Liten
VEKT: Hann: 8 –14 kg
Tispe: 8 – 11kg
HØYDE: Hann: 36 - 41cm
Tispe: 32 - 37cm
FARGE(R): Hvit, gylden, kremfarget, grå eller røkfarget, sort. To- eller trefarget. Alle farger tillatt unntatt sjokolade eller leverfarget.
PELSLENGDE: Langhåret
PELS: Fin rikelig dekkpels som er rett eller bølget
PELSSTELL: Mye
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Endel
 

Treff i DogLex

Tibetansk Terrier
Familiehund
[...familiehund og selskapshund er betegnelser som benyttes om hunder som har som primæroppgave å være en sosial partner og venn for med...]
Hunderase
[...hunderase og rasehund er begrep man gjerne bruker når en ønsker å beskrive såkalte raserene tamhunder, men informasjonen nede...]
Pelsdyrallergi
[...pelsdyrallergi kalles også hundeallergi og katteallergi m.m. og er en atopisk allergiform. pelsdyrallergi er en allergisk reaksjon som oppstår når men...]
Små tibetanske hunderaser
[...små tibetanske hunderaser er en liten gruppe tamhunder som tilhører seksjon 5 i fcis gruppe av selskapshunder. dette er små hunder som trolig har en o...]
Tamhund
[...tamhund (canis lupus familiaris), i norge også kalt hund, bisk, bikkje, kjøter og menneskets beste venn, er i realiteten en domestisert ulv som mennes...]
 

Tibetansk Terrier kommer, som navnet sier, opprinnelig fra Tibet. Den er derimot ingen terrier og ikke i slekt med terrierrasene. Tibetanerne kalte rasen for Dhoki-apso og rasen antas å være over to tusen år gammel.

Flokker med dyr har alltid stått sentralt i det tibetanske livsmønsteret, for å skaffe mat, ly og klær, eller som en "valuta" investering. Mennesker som har reist i Tibet kan fortelle at den Tibetanske Terrieren ble regnet som en lykkebringer, den var høyt verdsatt og mange så på den som hellig. Hundene var ikke til salgs men kunne av og til bli gitt vekk som takk for en høy verdsatt tjeneste, eller for å vinne gunst. Det var nettopp en slik gave som skulle bli rasene begynnelse i Europa. Det kan du lese i kapittelet om tibetansk terrier i vesten.

En fant tibber både hos nomadene og i templene, og de ble brukt til vakthold og gjeting. Som vakthund var oppgaven deres i hovedsak å varsle. De velger seg gjerne et høyt punkt som utkikkspost slik at de har så godt utsyn som mulig. Skulle det oppstå en situasjon der hunden trengte hjelp kom de store mastiffene dem til unnsetning.

Tibben ble brukt til å gjete sau så vel som pakkdyr. Hvis fjellpassasjen var veldig trange hoppet de fram og tilbake oppå ryggen til pakkdyrene. Om natten sov de ute i snøen og voktet nomadenes gods. Hundene var svært agile og intelligente, og ble også brukt til å ringe inn dyrene. Det kunne være bratt og utilgjengelig terreng men tibben, med sin nesten katteaktig spenst og kroppsbeherskelse, hadde ikke problemer med å ta seg fram. Hundene ble klippet sammen med de andre husdyrene og ulla deres ble brukt i husholdningen.
Klimaet i Tibet er veldig variert og hundene var noe forskjellige avhengig av hvor i Tibet de kom fra.

Tibetansk terrier i vesten

Dr Grieg, en engelsk kvinnelig lege, arbeidet ved et kvinnehospital ved den indiske grense. En dag ble hun oppsøkt av en Tibetansk nomadefamilie. De ville at hun skulle operere kvinnen i familien. De hadde med seg en drektig tispe, Lily, og Dr. Grieg passet selv den lille tispen helt til kvinnen var bra nok til å ta seg av den igjen. En stund senere kom familien tilbake og forærte Dr. Grieg en av valpene til Lily og hun valgte en tispe som fikk navnet Bunty. Dr. Grieg ble fort begeistret for rasen og etter et år kom tibetanerne tilbake med en hann som ble parret med Bunty. Året etter kom de tilbake med en annen hanne. Det ble gjort en testparring og fastslått at hundene var av ren rase. Disse to kullene skulle bli begynnelsen for Dr. Griegs oppdrett av tibetanske terriere.

Senere, i et opprør mot de hvite, sendte lamamunkene en fakir for å beskytte henne. Da han så hennes tre Tibetanske Terriere, sa han; ”lov meg, miss Sahib, la aldri småfolket fra fjellene dø ut, og ikke bland dem med andre raser.” Dette lovet hun, og da hun kom tilbake til England, startet hun oppdrett av rasen. Hennes kennel ”Lamleh” ble på mange måter hennes livsverk. Hun skaffet seg etter hvert flere hunder fra tibetanerne, inkludert en tispe og en hann som hun hentet fra klostrene. Selv i dag finnes det vel knapt en Tibetansk Terrier som ikke har sin opprinnelse i disse linjene.

En annen hund som også har en viktig rolle i rasens historie er Troyan Kynos. Han ble funnet på en kai i England av innehaveren av kennel Luneville. Han ble fort en maskot hos Luneville og en hundedommer som så ham, mente han kunne være en tibetansk terrier. Troyan Kynos ble registrert som en tibetansk terrier og i 1955 ble han engelsk utstillingschampion.

De hunden som Dr. Grieg brakte tilbake til England pluss Troyan Kynos og noen andre hunder som etter hvert ble hentet hjem til England danner grunnstammen for vår Tibetanske Terrier.

Tibetansk terrier i Norge

Den først Tibetanske Terrieren kom til Norge i 1975. Det var Trond Tuv som importerte tispen Buzaras Felona. Hun ble norsk utstillingschampion i 1978, og samme år hadde hun et valpekull. Disse har dessverre ikke gått videre i avl.

I 1977 importerte Aslaug Carlsen sin først Tibetanske Terrier til kennel Top Dogs, tispen Kaundas Feng-Mo. Like etter kjøpte hun Ting-e-lings Felicia og hannhunden Don Corleon. Alle disse ble norske championer, og var starten på oppdrett med Tibetansk Terrier i Norge.

Top Dogs Princess Ling-Mo ble den første norsk-oppdrettede champion.