Airedale Terrier Klubben

Airedale Terrier Klubben

Gå tilbake til siden for Airedale Terrier
Søk etter andre klubber

 Hjemmeside

 Send melding til Airedale Terrier Klubben

Ansvarlig for Airedale terriere, og de aller fleste andre terriere, i Norge, er Norsk Terrier Klub. (se www.ntk.org)

NTK er en stor organisasjon som er delt opp i mange undergrupper - en gruppe eller raserepresentant for hver rase og i tillegg distriktsavdelinger og aktivitetsgrupper.

For Airedale Terrier er det Airedale Terrier Klubben, stiftet 1977, som har det daglige ansvaret. Vi arrangerer kurs og samlinger,bl.a. i pelsstell og bruks. Se vår webside www.airedale.no

Raser tilhørende klubben:

 Airedale Terrier

Ny klubb eller endring av opplysninger?

Finner du feil ved en oppføring?

Mangler det noen?