Italiensk Korthåret Støver

Italiensk Korthåret Støver

 Det finnes flere beskrivelser og opplevelser om Italiensk Korthåret Støver.
Klikk her for å lese de eller skrive om din egen opplevelse med hunden.

Støvere (av tysk stöbern, som betyr å jage opp eller fyke etter), er en gruppe med drivende jakthunder som jager vilt gjennom sporing og skjelling (såkalt los) under jakten. I Norge kaller man gjerne støvere for harehunder, men dette er i beste fall en meget snever beskrivelse av denne gruppen.

Typen er særlig egnet som jakthund på hare, rødrev og rådyr. Spesielt langbente støvere ble også populære til såkalt parforsejakt, eksempelvis foxhound, men støverne kan også med fordel benyttes til jakt på annet vilt. Noen støvere benyttes også som treskjellere, så det er kanskje mer riktig å karakterisere denne gruppen som småvilthunder.

Støverne utmerker seg gjennom sin meget gode luktesans og store vilje til å spore. De er ypperlig brukshunder som har særlig store forutsetninger for å spore opp alt fra skadd vilt og mennesker som har gått seg bort, til ulovlig importerte matvarer og narkotika m.m. Som gruppe er de middels hurtige, men det finnes både hurtige og mindre hurtige raser. På generelt grunnlag kan man imidlertid hevde at støvere flest ikke er hurtige nok til selv å fange et bytte, men de er dyktige drivere.

Historikk for Italiensk Korthåret Støver

Hvordan støveren oppsto vet man ikke, men mange mener at den har aner som går til både molossere og podencoer. Som type kan man derfor tenke seg at den er svært gammel.

Gruppens stamfar må kunne sies å være den berømte Sankt Hubertshunden, som i Norden er bedre kjent under navnet blodhund. Denne hunden, som skal stamme fra 900-tallet, sies å ha oppstått i Ardennesdistriktet i Belgia, der munken Hubertus drev med oppdrett av store jakthunder av støvertype. Disse opprinnelige støverne, som skal ha vært ensfarget sorte og sorte og brune, skal ha eksistert i området siden 600-tallet. Hubertus ble senere den første biskop av Liége og utnevnt til helgen etter sin død. Siden ble disse hundene spredd utover Europa, der de med årene ble krysset med andre hunder for å få fram typer som passet de mange ulike behov folk hadde for jakthunder.

Uten at det kan dokumenteres, er det grunn til å anta at det fantes støvere i Norden alt på 1400-tallet, men akkurat når de første hundene av denne typen kom hit vet man ikke. På den tiden var imidlertid slike utpregede jakthunder forbeholdt rikfolk og adel, som både hadde tid og økonomisk anledning til å drive med jakt. Støverne har trolig kommet via Danmark og Sverige til Norge og Finland, men noen nasjonale hunderaser kan man ikke snakke om før på 1800-tallet

Mer om Italiensk Korthåret Støver:

Rasestandard FCI / NKK

Gruppe:
 Drivende- og sporhunder  (Gruppe 6)
Seksjon:
 Fårehunder

Annerkjent av NKK:
FCI/NKK nummer: 337

Størrelse:

Middels

Vekt (kg):

Hann: 20-23kg
Tispe: 20-23kg

Høyde (cm):

Hann: 45-52cm
Tispe: 45-52cm

Farge(r):

Rødbrun eller svartbrun

Pelslengde:

Kort

Pels:

Glatt, lite underull

Pelsstell:

Endel

Allergi:

Ja

Aktivitet:

Mye

Fra DogLex

Stovere
...støvere (av tysk stöbern, som betyr å jage opp eller fyke etter), er en gruppe med drivende jakthunder som jager vilt gjennom ...

Bilder av Italiensk Korthåret Støver

Ønsker du å dele dine bilder her så klikk her.

Bildene er lagt inn med tillatelse fra eiere. Mener du et bilde ligger her mot lov om opphavsrett ber vi deg kontakte oss snarest med informasjon om hvilke bilde det gjelder. Vi trenger bildenummeret. Dette finner du i teksten når du klikker på bildet. (F.eks. Bilde av Italiensk Korthåret Støver, nr 4384.)
Siden bildene ligger her med tillatelse, kan ikke bildene gjenbrukes andre steder. Det er derfor kopirettigheter på bildene.

Hver hund har sine særegenheter og personlighet. Om du har kjennskap til Italiensk Korthåret Støver kan du derfor ha noen andre erfaringer enn det som kommer frem her. Vi forsøker å beskrive de egenskapene hunden har basert på innspillene vi har fått, og kan kun bli bedre med dine tilbakemeldinger.
Finner du noe som bør endres, så ta kontakt med oss med riktig informasjon og vi skal forsøke å forbedre beskrivelsen.