Atopisk allergi

Atopisk allergi

Atopisk allergi

Atopisk allergi kalles også IgE-avhengig allergi og omfatter derfor alle IgE-avhengige allergier, eksempelvis pelsdyrallergi, pollenallergi og ulike former for IgE basert matintoleranse, der spesielt nøtteallergi kan være livstruende.

Uttrykket atopisk kommer av «atopi», som henspiller på noe som er «annerledes», i dette tilfellet en annerledes reaksjon. Forskjellige familier av antistoffer har forskjellige oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Familien IgE reagerer spesielt og på en slik måte at det oppstår allergi. Det er således forsvarsmekanismene i immunsystemet som utløser skadevirkningen.

Atopiske allergier er for det meste er såkalte straksallergiske reaksjoner, noe de kalles fordi de ofte kan fremkalles i løpet få minutter. Det er også typisk for alle immunreaksjoner og allergier at de er spesifikke, altså rettet mot helt bestemte molekyler. Molekylene som utløser atopisk allergi består av proteiner, og den allergiske reaksjonen får gjerne navn etter hva som utløser den.

De viktigste atopiske sykdommene er høysnue og annen allergisk rhinitt, allergisk elveblest, allergisk astma og allergiske reaksjoner på mat med tarmsymptomer. Også ved atopisk eksem kan slike straksreaksjoner virke forverrende.

Atopi hos dyr
Også dyr kan få atopisk allergi, noe eksempelvis såkalt schäferkløe er et bevis for. Navnet har denne lidelsen fått fordi den er ganske vanlig hos hunderasen schaferhund, men også andre dyr kan få denne lidelsen. Dette er en arvelig belastet kronisk kløe som kan utvikle seg til atopisk eksem, og i ytterste fall bli så ekstrem at dyret må avlives på grunn av plagene.