Finske hunderaser

Finske hunderaser

Finske hunderaser
Det finnes flere finske hunderaser, hvorav alle er jakthundraser, selv om et par av de også kan kalles gårdshunder. Finlands utvalg av hunderaser er imidlertid ikke like bredt som i de andre nordiske landene.

Teorier om hunden i Finland En teori er at de finske spisshundene er etterkommere av den såkalte torvhunden, som det er funnet bevis for en rekke steder, både i Europa og i deler av Asia og Afrika. mange mener at varangerhunden var en slags stamfar for den opprinnelige lapphunden, en hund samene brukte i tidligere tider og som flere nå anser var forløperen til rekke av de nordiske spisshundrasene.

Om finske hunderaser
Utvalget av finske hunderaser forteller oss at finner, kvener og samer i tidligere tider var mest opptatt av hunden som en brukshund, og da spesielt som støtte til jakt og gjeting av reinsdyr. Et lignende mønster kan man se i både Sverige og Norge, mens Danmark helt klart har et mer kontinentalt preg i sitt utvalg.

Spisshunder


Drivende hunder og sporhunder