Afrikahund
Sammenlikne med:   

Afrikahund


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Afrikahund:
FCI: Ikke anerkjent av FCI
Hvordan kan en hund stå her som ikke er anerkjent av FCI
ANDRE NAVN: Africanis, bantuhund, hottentotthund, kafirhund, khoikhoihund, zuluhund, umbwa wa ki-shenzi
 
STØRRELSE: Middels
VEKT: Hann: 15-25
Tispe: 15-25
HØYDE: Hann: 50-60
Tispe: 50-60
FARGE(R): Alle farger og kombinasjoner
PELSLENGDE: Kort
PELS: kort, hard, glatt og tett med underull
PELSSTELL: Lite
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Mye
 

Treff i DogLex

Afrikahund
 

Som sådan er denne hunderasen en nyskapning, i det den ikke tidligere har vært renavlet. Basis for rasen er imidlertid en hund som har eksistert i uminnelige tider og best kan beskrives som en landrase, og som sådan snakker man om en svært gammel rase, som i sin helhet har blitt formet på den afrikanske kontinentet.

Forskere mener at hunden opprinnelig innvandret til det sydlige Afrika via Egypt og Nildalen. Den spredde seg så utover det afrikanske kontinentet. På veien har den sikkert krysset seg med lokale hunder, og det kan godt vise seg at opphavet har felles aner med både thai ridgeback, basenji og mynderasene azawakh, sloughi og saluki, men dette vet man fortsatt svært lite om. Man tror nå at hunden fulgte bantu-folket på deres vandring sydover. Forskerne er derfor i stadig større grad sikker på at den lenge antatt utdødde hottentotthunden er synonym med africanis, som finnes i en rekke lokale varieteter, herunder en som har den karakteristiske mothårskammen på ryggen som de tidlig oppdagelsesreisende til det sydlige Afrika registrerte. Africanis er som sådan å forstå som et paraplynavn på en rekke lokale varieteter.

Det eldste beviset man har etter hunder i det sydlige Afrika er et arkeologisk funn som dateres til ca. år 570 Dette funnet ble gjort ved Ellisras, som ligger på grensen mellom Sør-Afrika og Botswana. Det er gjort lignende funn etter hunder i de nedre delene av Thukelaelven, ca. 100 km nord for Durban. Dette funnet dateres til ca. år 650 og er med på å dokumentere spredningen av hunder i dette området. I så måte ble det gjort svært viktige funn etter hunder i en bosetning etter khoisan-folket (hottentottene) ved Port St. Francis, som ligger ca. 1.000 km sør for funnene ved Thukelaelven. Dette funnet har blitt datert til ca. år 800.

Man kan således konkludere med at hunden kom til det sydlige Afrika med innvandrende Bantu-stammer i tidlig steinalder. Disse har trolig byttet sine hunder med Khoisan-folket, som i sin tur ga navnt til den lenge antatt udødde og mystifiserte hottentotthunden.

Den første raseklubben ble dannet i 1998 under navnet The Africanis Society of Southern Africa. De ser det som sin oppgave å bevare rasen mest mulig intakt for ettertiden. Rasen anerkjennes lokalt av Kennel Union of Southern Africa, som er medlem i FCI, og har som sådan en rasestandard fra 2000.