Engelsk Setter
Sammenlikne med:   

Engelsk Setter


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Engelsk Setter:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 002
Gruppe 7: Stående fuglehunder
Seksjon 2: Engelske fuglehunder
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Sporting
Naturally active and alert, Sporting dogs make likeable, well-rounded companions. Members of the Group include pointers, retrievers, setters and spaniels. Remarkable for their instincts in water and woods, many of these breeds actively continue to participate in hunting and other field activities. Potential owners of Sporting dogs need to realize that most require regular, invigorating exercise.
ANDRE NAVN: English setter
 
STØRRELSE: Middels
VEKT: Hann: 20-25 kg
Tispe: 18-23 kg
HØYDE: Hann: 54-64 cm
Tispe: 54-64 cm
FARGE(R): Mange varianter
PELSLENGDE: Langhåret
PELS: Glatt
PELSSTELL: Middels
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Mye
 

Treff i DogLex

Engelsk Setter
Familiehund
[...familiehund og selskapshund er betegnelser som benyttes om hunder som har som primæroppgave å være en sosial partner og venn for med...]
Hunderase
[...hunderase og rasehund er begrep man gjerne bruker når en ønsker å beskrive såkalte raserene tamhunder, men informasjonen nede...]
Retrievere
[...retrievere (av eng. retrieve, som betyr hente) tilhører gruppen av apporterende fuglehunder og ble som sådan avlet fram på 1800-tallet. hovedtanken va...]
Settere
[...settere (entall = setter, av eng. setting, som betyr å stivne eller fryse til) er en betegnelse som brukes om en liten gruppe stående fuglehunder som ...]
Stående fuglehunder
[...stående fuglehunder, som også kalles pointere, vorstehhunder og i noen grad bracker, er en gruppe hunder som typisk (instiktivt) tar stand (fryser fas...]
 

Engelsk setter er den eldste av setterene, og noen mener den fantes alt på 1500-tallet. I 1576 skrev Johannes Caius om en spesielt langbent hund som ble benyttet til å jakte rapphøns i boka si om «English Dogges». Denne hunden tok stand og markerte fuglens posisjon, i motsetning til mer kortbente spaniels som snarere jaget fuglen inn i nett. Dette er trolig den første beskrivelsen man har av en setterlignende hund, men det er lite trolig at den kan kalles engelsk setter. Det er mer trolig atdenne rasen først oppsto noe senere, kanskje omkring år 1700.

Opprinnelig ble det brukt til nettjakt på fugl. Den gikk lenge under navnet laverack setter, oppkalt etter Edward Laverack (trolig 1800-1877, men kildene varierer noe) som gjennom innavl og kryssavl (trolig med spansk pointer og diverse spaniels) forbedret rasen under en 50-års periode på 1800-tallet. Den første utstillingen med engelsk setter ble holdt ved Newcastle i 1859. Den nye typen ble akseptert av The Kennel Club i 1873. Som sådan ble rasen eksportert til Frankrike i 1879, og den første raseklubben ble etablert i 1891.

Engelskmenn skiller mellom vanlig engelsk setter (også kalt laverack setter) og såkalt working setter (også kalt llewellin setter). Llewellin setter er en slags arbeidshund, formet av Richard Purcell Llewellin (1840-1925) med basis i førstnevnte type.