Norsk Lundehund
Sammenlikne med:   

Norsk Lundehund


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Norsk Lundehund:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 265
Gruppe 5: Spisshunder
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Miscellaneous Class
The breeds currently eligible to participate in the Miscellaneous Class are still enrolled in the AKC Foundation Stock Service®. FSS® enrollment is maintained until the AKC Board of Directors accepts the breed for regular status. Authorities acknowledge that throughout the world there are several hundred distinct breeds of purebred dogs, not all of which are AKC recognized breeds. Those officially recognized for AKC registration appear in the Stud Book of the American Kennel Club. The AKC provides for a regular path of development for a new breed, which may result in that breed's full recognition and appearance in the official Stud Book as an AKC recognized breed. Briefly stated, the requirement for admission to the Stud Book is clear and categorical proof that a substantial, sustained nationwide interest and activity in the breed exists. This includes an active parent club, with serious and expanding breeding activity over a wide geographic area. When in the judgment of the Board of Directors such interest and activity exists, a breed is admitted to the Miscellaneous Class. Breeds in the Miscellaneous Class may compete and earn titles in Companion Events and also select Performance Events. Miscellaneous breeds are also eligible to compete in Junior Showmanship. They may also compete at conformation shows, but here are limited to competition in the Miscellaneous Class and are not eligible for championship points. When the Board of Directors is satisfied that a breed is continuing a healthy, dynamic growth in the Miscellaneous Class, it may be admitted to registration in the Stud Book and the opportunity to compete in regular classes.
STØRRELSE: Liten
VEKT: Hann: 7 kg
Tispe: 6 kg
HØYDE: Hann: 35-38 cm
Tispe: 32-35 cm
FARGE(R): Rødbrun,gulbrun
PELSLENGDE: Korthåret
PELS: Tett og stri
PELSSTELL: Lite
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Middels
 

Treff i DogLex

Norsk Lundehund
Familiehund
[...familiehund og selskapshund er betegnelser som benyttes om hunder som har som primæroppgave å være en sosial partner og venn for med...]
Nordiske hunderaser
[...nordiske hunderaser er en gruppe med nasjonale hunderaser som opprinnelig har oppstått i et eller flere av de fem nordiske landene: danmark inkludert ...]
Norske hunderaser
[...det finnes flere norske hunderaser. den såkalte varangerhunden (canis familiaris varangensis) er det eldste bevis man har for tamhunder i norg...]
Spisshunder
[...spisshund (også kalt spets og spitz) er betegnelsen på en gruppe hunder som deler en rekke morfologiske- og anatomiske fellestrekk. det mest i øyenfal...]
Tamhund
[...tamhund (canis lupus familiaris), i norge også kalt hund, bisk, bikkje, kjøter og menneskets beste venn, er i realiteten en domestisert ulv som mennes...]
Treskjellende hunder
[...treskjellende hunder (eng. treeing hounds) kalles også gjerne treskjellere eller halsende hunder. dette er en gruppe som stort sett består av jakthund...]
 

Norsk Lundehund tilhører Gruppe 5,

Spisshunder

Spisshund (også kalt spets og spitz) er betegnelsen på en gruppe hunder som deler en rekke morfologiske- og anatomiske fellestrekk. Det mest i øyenfallende er det kileformede hodet, som ofte har en forholdsvis bred skalle, stående spisse ører og et spisst snuteparti.

Størrelsen på hundene varierer mye innad i gruppen, fra den bitte lille tyske spitzen pomeranian som veier omkring 2–3,5 kg, til den store og sterke polarhunden alaskan malamute som kan veie opp mot 45–50 kg.

Spisshundene har tradisjonelt vært regnet for å være blant de aller eldste hunderasene i verden, og mange har ment at mange av dagens spisshundraser nedstammer direkte fra de såkalte torvhundene. Moderne forskning har imidlerid avdekket at så ikke kan være tilfellet for mange av de, selv om typen må kunne sies å være svært gammel.

De fleste kynologer og forskere tror at spisshundene som gruppe er den eldste av alle hundegruppene, om man ser bort fra dingo og de eldste pariahhundene, men hvor gammel denne gruppen er, er det vanskelig å si noe sikkert om. Man vet imidlertid at arktiske hunder begynte å migrere til nye områder i Europa, Asia, Oseania, Nord-Amerika og, i mindre grad, deler av Afrika for omkring 3000-5000 år siden eller mer. Ny forskning har også avdekket at dingoen med relativt stor sannsynlighet kom til Australia for omkring 5000 år siden. Mye tyder imidlertid på at den da var en tamhund av sørasiatisk opprinnelse. Den må således ha utviklet seg til dingo på et senere stadium, noe som støttes av arkeologisk funn. Det eldste bevis man har for dingoer i Australia er nemlig omkring 3500 år gammelt (Savolainen m.fl., 2004[1]). Det finnes imidlertid også dingoer i de sørøstre delene av det asiatiske kontinentet, og der er det gjort arkeologiske funn av dingo som er betydelig eldre. Det eldste stammer fra Vietnam og er omkring 5500 år gammelt. I Midtøsten er det dessuten gjort en rekke funn av dingolignende hunder som er mellom 9000 og 12000 år gamle, men man har ikke kunnet fastslå at det dreier seg om ekte dingoer. Det er således uklart om tamhunden eller dingoen oppsto først. I Australia ble tamhunden til dingo. Man vet også at om man lar hunder fritt formere seg så tyder mye i dag på at de vil ende opp som mellomstore dingolignende hunder, gjerne kalt pariahhunder.

Mange av spisshundrasene har trekk som minner om ulv, dingo og såkalte pariahhunder, og flere av rasene har trolig oppstått fra sistnevnte gruppe. Noen har også klare likhetstrekk med mynder, men det er også uvisst om spisshundene nedstammer fra mynder eller omvendt. Det siste er kanskje mest sannsynlig.

Mange av dagens raser blir holdt for å være svært gamle, men ny forskning har avdekket at dette i mange tilfeller nok må revurderes. Framtiden vil kanskje kunne fortelle oss mer om opphavet og alderen til noen av disse rasene, siden forskningen stadig finner nye løsninger til å avdekke ukjente faktorer.

Spisshundene blir i FCI-systemet klassifisert som en egne gruppe (gruppe 5). Denne gruppen blir inndelt i 8 seksjoner. Utenfor FCI-systemet blir gjerne de tre seksjonene med såkalte primitive hunderaser som regel klassifisert i en felles gruppe med mynder og støvere - ofte kalt hounds i et fellesbegrep (kan oversettes som jagende hunder). Noen klassifiserer de imidlertid også i en gruppe kalt sighthounds and pariahs. Polarhundene blir gjerne klassifisert i en egen gruppe kalt enten working dogs (arbeidshunder) eller northern breeds (nordlige hunderaser).

     
Andre raser i Gruppe 5
Akita
Alaskan Malamute
Basenji
Canaanhund
Chow Chow
Etnahund
Eurasier
Faraohund
Finsk Lapphund
Finsk Spets
Grosspitz
Grønlandshund
Hokkaido
Hälleforshund
Islandsk Fårehund
Japansk Spisshund
Jämthund
Kai
Karelsk Bjørnhund
Keeshond
Kishu
Kleinspitz
Koreansk Jindo
Kretahund
Lapsk Vallhund
Mexikansk Nakenhund
Mittelspitz
Norrbottenspets
Norsk Buhund
Norsk Elghund Grå
Norsk Elghund Sort
Norsk Lundehund
Peruviansk Nakenhund
Podenco Canario
Podenco Ibicenco
Podengo Portugues
Pomeranian
Russisk-Europeisk Laika
Samojedhund
Shiba
Shikoku
Siberian Husky
Svensk Hvit Elghund
Svensk Lapphund
Thai Ridgeback
Tysk Spitz
Vestsibirsk Laika
Volpino Italiano
Västgøtaspets
Østsibirsk Laika