Chow Chow
Sammenlikne med:   

Chow Chow


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Chow Chow:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 205
Gruppe 5: Spisshunder
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Non-Sporting
Non-sporting dogs are a diverse group. Here are sturdy animals with as different personalities and appearances as the Chow Chow, Dalmatian, French Bulldog, and Keeshond. Talk about differences in size, coat, and visage! Some, like the Schipperke and Tibetan Spaniel are uncommon sights in the average neighborhood. Others, however, like the Poodle and Lhasa Apso, have quite a large following. The breeds in the Non-Sporting Group are a varied collection in terms of size, coat, personality and overall appearance.
ANDRE NAVN: songshi quan
 
STØRRELSE: Medium
VEKT: Hann: 10-25kg
Tispe: 18-23kg
HØYDE: Hann: 48-56cm
Tispe: 46-51cm
FARGE(R): Rød, sort, blå, fawn eller cream
PELSLENGDE: Medium
PELS: Rikholdig/kraftig underull
PELSSTELL: Mye
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Endel
 

Treff i DogLex

Chow Chow
 

Det finnes flere teorier om Chow Chow'ens opprinnelse. Fra noen hold menes at Chow Chow'en kan spore sine aner helt tilbake til Mioceneperioden (ca. 50 millioner år tilbake), til en liten bjørneart med blåsort tunge. Kanskje begynte det med en blanding av tibetansk mastiff og sibirsk samojedhund? Kanskje er det tvert om slik at Chow Chow-lignende hunder fra ishavskanten er stamfar til de fleste av de spisshunder vi kjenner i dag?

Det er arkeologisk kjent at en kortsnutet, bredbrystet hund fantes i den sibirske bronsealder. Denne ble etter hvert domestisert og finnes meget senere i bl.a. Tibet. Dyrene var kraftige, fryktinngytende og beskrives som løvelignende med en hunds hode. En keramisk figur fra Han-dynastiet (206 t. Kr. til 220 e. Kr.) viser utpreget likhet med vår Chow Chow av idag: kraftig hode, rette bakben, høyt ansatt hale, løve-lignende kompakt utseende. Slike figurer er vanlige i par og kalles Foo-hunder

Første gang vi hører beskrevet en hund som kan være Chow Chow, er i England i 1785. Hundene var høyst sannsynlig smuglet ut av Kina eller Tibet ettersom de ble regnet som hellige og ikke skulle eies av andre enn klostre og rike mandariner

Interessen for Chow Chow i Europa begynte for alvor etter 1850 med flere importer til England. Rasen var heldig, hva de rike og adelige kjøperne ikke selv visste om hundeoppdrett, hadde de råd til å betale andre for å vite. Slik fikk Chow Chow en "flying start" i England. Den første utstilte Chow Chow var Chinese Puzzle. Hun ble utstilt i 1880 i Crystal Palace. I 1895 ble verdens første raseklubb for Chow Chow stiftet, "The Chow Chow Club" i England. Denne hadde således 100 års jubileum i 1995. I dag regnes Chow Chow'ens hjemland å være England, selv om opprinnelseslandet må sies å være Kina.

Til Norge kom Chow Chow første gang i 1880 med seilskuteskipperne fra England. Det fantes utstilte Chow Chow i rnellomkrigsårene, men krigen satte en stopp for disse dyrs reproduksjon. På 50-tallet engasjerte Gerd Hermansen, kennel Ågerd, seg i Chow Chow rasen og importerte fra England og Sverige. Fra da av gikk det bare en vei for rasen i Norge.