FCI Rasegrupper - Seksjon: Retrivere - Seksjon 1

Chesapeake Bay Retriever


Labrador Retriever


Chesapeake Bay Retriever


Curly Coated Retriever


Golden Retriever


Nova Scotia Duck Tolling Retriever

  Retrievere (av eng. retrieve, som betyr hente) tilhører gruppen av apporterende fuglehunder og ble som sådan avlet fram på 1800-tallet. Hovedtanken var å hente død fugl som kunne ligge svært utilgjengelig for jegeren, eksempelvis ender og vadefugl som ble liggende i vannet. Disse hundene har en sterk vilje til å samarbeide med hundeføreren og er gjerne svært glade i vann. Retrieverne nedstammer i hovedsak fra den utdødde rasen 'St. John's Water Dog', som fantes på Newfoundland mot slutten av 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet. Trolig var det en tidlig variant av labrador retriever som først oppsto som egen rase, men den fikk ikke sin endelige utforming før på begynnelsen av 1900-tallet. Curly Coated og Flat Coated stabiliserte seg på midten av 1800-tallet. Golden retriever stammer fra gule Flat Coats. Retrievere er ikke aktive jakthunder som selv søker opp byttet. De måtte derfor være rolige og avbalanserte i sin væremåte, noe som siden her gjort dem til svært populære familiehunder. Retrieverens jobb starter først når fuglen er skutt. Ofte ble retrievre brukt sammen med andre fuglehunder, som. f.eks. pointer eller engelsk setter. Det var deres jobb å finne fuglen, for så å drive denne opp slik at jegeren kunne skyte den. Deretter ble retrieveren sendt ut for å hente fangsten. Retrievre er rolige, men energiske og ofte svært lærevillige hunder. I dag er de først og fremst populære familiehunder, men flere av rasene er også umåtelig dyktige brukshunder. Dette har de blitt fordi de gjennom sin opprinnelse er utstyrt med en usedvanlig god luktesans, evne til å apportere og evne til å omgås mennesker og andre dyr uten stress og adferdsproblemer. De brukes som alt fra tjenestehund til servicehund og mye, mye mer. Dagens retrievere består av 6 raser, der 4 regnes å ha fått sin endelige utforming i Storbritannia. 2 av disse finner man på listen over de 10 mest populære hunderasene i Norge. Disse hundene inngår også i gruppen av støtende fuglehunder.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Retrivere
Seksjon 2: Spaniels
Seksjon 3: Vannhunder
Andre raser i Retrivere-seksjonen
Chesapeake Bay Retriever
Curly Coated Retriever
Flat Coated Retriever
Golden Retriever
Labrador Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever