FCI Rasegrupper - Seksjon: Nordiske gårds- og gjeterhundraser - Seksjon 3

Lapsk Vallhund


Islandsk Fårehund


Finsk Lapphund


Finsk Lapphund


Norsk Buhund


Finsk Lapphund

  Dette er hunder som tradisjonelt har fungert som gårdshunder. De har hatt kombinerte oppgaver som vakthunder og gjeterhunder rundt på gårdene, og er ofte fysisk mindre enn de mer typiske jakthundene ovenfor. Flere av de har imidlertid også egenskaper som jakthunder. Også dette er hunder som lett skjeller. Pelsen ligner polarhundenes pels, men er gjerne ikke like isolerende.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Nordiske gårds- og gjeterhundraser-seksjonen
Finsk Lapphund
Islandsk Fårehund
Lapsk Vallhund
Norsk Buhund
Svensk Lapphund
Västgøtaspets