FCI Rasegrupper - Seksjon: Nordiske jakthundraser - Seksjon 2

Russisk-Europeisk Laika


Norsk Lundehund


Jämthund


Norsk Lundehund


Østsibirsk Laika


Finsk Spets

  Disse hundene omtales gjerne som elghunder i Norge, men det er mer korrekt å kalle de skjellende hunder. Dette er jakthunder som gjerne forbindes med storviltjakt, og da helst løshundjakt på elg, hjort, reinsdyr og bjørn. Hunder som ikke skjeller kan brukes som bandhund. Noen brukes også til jakt på storfugl og mindre pelsdyr som mår, røyskatt og ekorn. Disse kalles gjerne treskjellere, selv om de også kan være utmerkede hunder for storviltjakt. De fleste rasene i denne seksjonen er middels store i størrelse og har en pels som ligner på polarhundenes. Selv om det er individueller forskjeller, tåler ofte disse hundene noe mer varme enn polarhundene, men ikke alltid like streng kulde.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Nordiske jakthundraser-seksjonen
Finsk Spets
Hälleforshund
Jämthund
Karelsk Bjørnhund
Norrbottenspets
Norsk Elghund Grå
Norsk Elghund Sort
Norsk Lundehund
Russisk-Europeisk Laika
Svensk Hvit Elghund
Vestsibirsk Laika
Østsibirsk Laika