Kennel My Sourmug
Asbjørn Dahl og Hildegunn Winther

Øvre Tvereggen 8A
7037 Trondheim


45 86 81 87
Besøk hjemmesiden 
Kennel My Sourmug driver oppdrett av:
Engelsk Bulldog
Her finner du
Kennel My Sourmug: