Norsk Lundehund Klubb
 

 

Norsk Lundehund Klubb
  916 44 269

Torasvei 41
9022 Krokelvdalen


http://www.lundehund.no

leder@lundehund.no


Raser for klubben:
Norsk Lundehund

Du kan klikke her for å gå inn på Norsk Lundehund Klubb sin hjemmeside med oppdatert liste over oppdrettere.

Her finner du mer kontaktinformasjon til klubben.