Afghansk Mynde
Sammenlikne med:   

Afghansk Mynde


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Afghansk Mynde:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 228
Gruppe 10: Mynder
Seksjon 1: Lang- og frynshårede mynder
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Hound
Most hounds share the common ancestral trait of being used for hunting. Some use acute scenting powers to follow a trail. Others demonstrate a phenomenal gift of stamina as they relentlessly run down quarry. Beyond this, however, generalizations about hounds are hard to come by, since the Group encompasses quite a diverse lot. There are Pharaoh Hounds, Norwegian Elkhounds, Afghans and Beagles, among others. Some hounds share the distinct ability to produce a unique sound known as baying. You'd best sample this sound before you decide to get a hound of your own to be sure it's your cup of tea.
ANDRE NAVN: Afghaner, Afghan Hound
 
STØRRELSE: Stor
VEKT: Hann: 27kg
Tispe: 23kg
HØYDE: Hann: 68-74 cm
Tispe: 63-69 cm
FARGE(R): Alle er tillatt
PELSLENGDE: Langt
PELS: Silkemykt
PELSSTELL: Mye
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Middels
 

Treff i DogLex

Afghansk Mynde
Ekstremavl
[...ekstremavl er avl på ekstreme egenskaper, i den hensikt å forsterke bestemte fysiologiske eller psykologiske uttrykk (effekter) hos bestemte individer...]
Hundens opprinnelse
[...opprinnelsen hundens opprinnelse, eller rettere sagt ulvens utviklig til hund, startet trolig for ca. 60 000-135 000 år siden. det har moderne ...]
Moderne hundeavl
[...moderne hundeavl, også kalt hundeavl og hundeoppdrett, er en form for raseavl som begynte i england på begynnelsen av 1800-tallet og var et produkt av...]
Molosser
[...molosser er betegnelsen på en gruppe hunder med tung og massiv kroppsbygning. andre ord for molosser er mastiff og dogge, selv om begrepet molosser fa...]
Mynder
[...mynde (av norrønt mjór) betyr smal eller smekker, og er et uttrykk som benyttes for å beskrive en relativt homogen gruppe med hunder som opprinnelig v...]
Tamhund
[...tamhund (canis lupus familiaris), i norge også kalt hund, bisk, bikkje, kjøter og menneskets beste venn, er i realiteten en domestisert ulv som mennes...]
 

Den opprinnelige afghaneren (afghansk aboriginal) oppsto trolig i grensestrøkene mellom Afghanistan, Pakistan og India, der den fortsatt finnes i en rekke lokale varianter og er kjent under en rekke navn, som for eksempel balkh tazi, barutzy hound, baluchi hound og kabul tazi. Kynologene tror den må ha kommet dit fra mer sentrale strøk i Orienten, men dette er kun en teori. I disse strøkene finnes den også som en korthåret variant.

De afghanske myndene vi kjenner fra Europa er kun en vestlig variant av de opprinnelige hundene som kom hit. I all sin prakt er disse avlet for sitt eksteriør, og kan ikke sammenlignes med de afghanere vi finner i Afghanistan. Om man ønsker seg er hund av mer opprinnelig type, bør man derfor kikke på en av de tre variantene vi kjenner som bakhmull, khalag tazi og kyrgyz taigan.

Hvor gammel afghaneren er vet ingen med sikkerhet, men den er trolig svært gammel i sin opprinnelse. Lignende hunder har blitt avbildet i grottetegninger i Afghanistan som dateres tilbake ca. 4.000 år i tid, så trolig må rasen som sådan ha oppstått for omkring 5.000 år siden. Den er altså opprinnelig en av våre eldste hunderaser av type.

Noen mener denne hunden kom til Afghanistan fra Midtøsten en gang i tiden, og at den har et felles opphav med saluki, sloughi og azawakh. Moderne forskning med DNA har imidlertid vist at et slikt felles opphav ikke er særlig nært. Afghaneren står sloughi og azawakh genetisk nærmere enn den gjør saluki, men allikevel så fjernt at man ikke kan snakke om et reelt slektskap i vår terminologi. Afghaneren er også nærmere beslektet med ulv enn hva saluki er, noe som sannsynligvis også gjør den eldre som hund (Heidi G. Parker m.fl.[1], 2004). Studien viser også at afghaneren i en viss grad er beslektet med molossere, om en i liten grad.

De første afghanerne kom til Europa mot slutten av 1800-tallet, men rasen kan ikke regnes som etablert her før etter første verdenskrig. Storbritannia regnes i dag som rasens hjemland og står ansvarlig for rasestandarden.