Bouvier Des Flandres
Sammenlikne med:   

Bouvier Des Flandres


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Bouvier Des Flandres:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 191
Gruppe 1: Bruks-, hyrde- og gjeterhunder
Seksjon 2: Kveghunder
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Herding
The Herding Group, created in 1983, is the newest AKC classification; its members were formerly members of the Working Group. All breeds share the fabulous ability to control the movement of other animals. A remarkable example is the low-set Corgi, perhaps one foot tall at the shoulders, that can drive a herd of cows many times its size to pasture by leaping and nipping at their heels. The vast majority of Herding dogs, as household pets, never cross paths with a farm animal. Nevertheless, pure instinct prompts many of these dogs to gently herd their owners, especially the children of the family. In general, these intelligent dogs make excellent companions and respond beautifully to training exercises.
ANDRE NAVN: Bouvier
 
STØRRELSE: Stor
VEKT: Hann: 35-40kg
Tispe: 27-35kg
HØYDE: Hann: 62-68cm
Tispe: 59-65cm
FARGE(R): Variasjoner av grå
PELSLENGDE: Middels (ca. 6cm)
PELS: Stri, tørre og matte
PELSSTELL: Endel
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: aktiv
 

Treff i DogLex

Bouvier Des Flandres
Gårdshunder
[...gårdshund er en flyktig beskrivelse av hunder som tradisjonelt ble hold på gårdsbruk som en slags kombinerte vakthunder, gjeterhunde...]
Kveghunder
[...kveghunder er brukshunder som er trent i å gjete kveg. som hunderase inngår disse hundene gjerne i samlebegrepet gjeterhunder, men i gjerning kan de v...]
Molosser
[...molosser er betegnelsen på en gruppe hunder med tung og massiv kroppsbygning. andre ord for molosser er mastiff og dogge, selv om begrepet molosser fa...]
 

Bouvier des flandres' opprinnelse er uklar, men den har sitt utspring i de flamske grensestrøkene mellom Belgia og Frankrike og blir derfor regnet som en fransk–belgisk hunderase. Navnet betyr rett og slett (horn)kveghund fra Flandern, men det var først et godt stykke ut i 1930-åra at dette navnet festet seg ved rasen. Før den tid gikk denne hunden en periode under navnet bouvier des roeseloare, noe som indikerer en opprinnelse fra Roeselare (fransk = Roulers) sør i Belgia. Dette har imidlertid ikke latt seg bekrefte med sikkerhet.

Som hunderase er bouvier des flandres trolig et resultat av kryssavl mellom flere ulike raser, kanskje lokale. Noen har hevdet at typen kom til Flandern alt under den spanske invasjonen, men dette har på ingen måte latt seg bekrefte. Andre mener at barbet, lokale molossere og picard har spilt en vesentlig rolle for utviklingen. Noen også at beauceron og griffon nivernais ligger i blodslinjene. Mer trolig er det imidlertid at briard inngår, men ingen vet med sikkerhet særlig mye om akkurat disse tingene.

Det først man finner om denne hunden i skriftlige kilder stammer fra ei belgisk bok om hunderaser, skrevet av professor Reul i 1895. Han var fra Gand i Belgia og benyttet ikke benevnelsen bouvier i sin beskrivelse, men han beskriver en kveghund som til forveksling er nærmest identisk med dagens hund. Dessverre finnes det ingen bilder i boken som kan bekrefte dette. Et år tidligere kom det også ut ei annen bok om belgiske hunderaser, men der finner man ingen hund som passer til denne beskrivelsen. Der fantes imidlertid bilder, men heller ingen av de passer. Man kan derfor ikke hevde annet enn at rasen trolig oppsto på slutten av 1800-tallet, trolig i 1890-åra.

Under første verdenskrig holdt rasen på å dø ut. Den hadde oppgaver ved fronten, der den blant annet ble mye brukt til såkalt rapportering og budføring og led store tap, uten at det var særlig mye oppdrett på denne tiden. Den ble reddet av flamske soldater som bragte med seg overlevende hunder hjem, som i sin tur dannet stammen for oppdrettet i mellomkrigsåra. Også under andre verdenskrig led rasen store tap, men ikke av samme årsak i følge noen. Det fortelles nemlig at Adolf Hitler hadde hørt om denne modige hunden og ville undersøke om den var egnet som vakthund for de tyske styrkene. Ved en anlednig ønsket han å treffe en slik hund, men da han ville klappe den skal den ha bitt ham i hånden. Hitler mente derfor at den var uegnet og ga ordre om at rasen skulle skytes der den ble oppdaget. Det skal påpekes at selv om historien med Hitler kan være sann, så finnes det ingen dokumentasjon som kan bekrefte den. Den bør derfor tas med «en klype salt».

Hunderasen ble første gang vist på en hundeutstilling i 1910, men da under navnet bouvier des roulers. Den belgiske stamboken ble åpnet i 1913, da fire hanner og fire tisper ble registrert. Først i 1935 dukker navnet bouvier des flandres opp. Den første fransk-belgiske rasestandarden kom i 1937, men denne ble siden revidert. FCI fastla den endelig i 1965.