FCI Rasegrupper - Seksjon: Pinschere og schnauzere - Seksjon 1

Dansk-Svensk Gårdshund


Smoushond


Affenpinscher


Dvergschnauzer


Dobermann


Dvergpinscher

  Pinschere og schnauzere var oprinnelig såkalte stallhunder, viss viktigste oppgave var å holde muse- og rottebestanden nede. De ble derfor også kalt «rottehunder». Til en viss grad fungerte også disse hundene som gårdshunder, men i dag er de nok mest kjent for sine egenskaper som vakthunder.

Stallerhunder var en type brukshunder som ble mye benyttet i Europa før andre verdenskrig. Stallhunder var gjerne mellomstore hunderaser, som pinschere og schnauzere.

Stallhundens primæroppgave var å vokte eiendommen, sekundært å drepe skadedyr som mus og rotter. Betegnelsen stallhund fikk den fordi disse hundene ofte overnattet i stallen sammen med hestene. Stallhunder var også ofte å se løpende langs med vogna (hest og vogn) når bonden skulle på markedet med sine produkter. I noen grad ble også stallhunder benyttet som trekkhunder, men dette gjaldt som regel større hunderraser. Slike hunder ble også kalt vognhunder. Vel framme på markedet voktet stallhunden gjerne salgsboden om bonden måtte et ærend. Stallhunder har derfor den dag i dag ofte gode egenskaper som vakthunder. I noen grad ble stallhunden også benyttet som jakthund og familiehund.

Med unntak av de store rasene dobermann, riesenschnauzer og russisk sort terrier var stallhunder tradisjonelt pinschere og schnauzere i det kontinentale Europa, mens de i Storbritannia og Irland helst var av typen terrier.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Pinschere og schnauzere
Seksjon 2: Molosser
Seksjon 3: Sennenhundene
Seksjon 4: Andre raser
Andre raser i Pinschere og schnauzere-seksjonen
Affenpinscher
Dansk-Svensk Gårdshund
Dobermann
Dvergpinscher
Dvergschnauzer
Pinscher
Riesenschnauzer
Schnauzer
Smoushond
Østerriksk Pinscher