FCI Rasegrupper - Seksjon: Vannhunder - Seksjon 3

Barbet


Irsk Vannspaniel


Lagotto Romagnolo


Wachtelhund


Lagotto Romagnolo


Irsk Vannspaniel

  Vannhunder er en gruppe apporterende fuglehunder det kan være vanskelig å si noe sikkert om opphavet til, fordi de også regnes som støtende fuglehunder. Det er derfor en viss uenighet om de såkalte vannhundene skal benevnes som en egen gruppe eller inkluderes sammen med de vannapporterende spanielrasene. Man er imidlertid rimelig enige om at vannhunder utgjør en betydelig del av spanielens opphav, så flere av rasene må være svært gamle. I likhet med retrievere og flere spaniels er også vannhundene svært glade i vann. Barbet regnes som en av de aller eldste vannhundrasene, og det finnes indikasjoner som kan tyde på at denne hunden må ha kommet til Europa fra det nordlige Afrika, men dette lar seg vanskelig bevise. Vannhundene inngår i FCIs gruppe 8 under seksjon 3. Disse hundene inngår også i gruppen av støtende fuglehunder.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Retrivere
Seksjon 2: Spaniels
Seksjon 3: Vannhunder
Andre raser i Vannhunder-seksjonen
Amerikansk Vannspaniel
Barbet
Irsk Vannspaniel
Lagotto Romagnolo
Portugisisk Vannhund
Spansk Vannhund
Wachtelhund
Wetterhoun