Norsk Pointerklub
 

 

Norsk Pointerklub
  74270865

7800 Namsos
Raser for klubben:
Åpen for alle raser

Norsk Pointerklub Avdeling Buskerud/Vestfold
Norsk Pointerklub Avdeling Hedmark/Oppland
Norsk Pointerklub Avdeling Nord-Norge Nord
Norsk Pointerklub Avdeling Nord-Norge Sør
Norsk Pointerklub Avdeling Oslo/Akershus
Norsk Pointerklub Avdeling Sørlandet
Norsk Pointerklub Avdeling Trøndelag
Norsk Pointerklub Avdeling Vestlandet Nord
Norsk Pointerklub Avdeling Vestlandet Sør
Norsk Pointerklub Avdeling Østfold