Norsk Dalmatiner Klubb - Oslo/Akershus
 

 

Norsk Dalmatiner Klubb - Oslo/Akershus
  63983659 / 93446488

Gamlevegen 115
Åsa Fagerlund
2040 Kløfta


http://dalmatinerklubben.no/

atkfagerlund@hotmail.com


Raser for klubben:
Dalmatiner

Norsk Dalmatiner Klubb (NDK) er en raseklubb for dalmatinereiere i Norge og er underlagt Norsk Kennel Klubb (NKK). Dette innebærer i praksis bl.a. at vi til enhver tid skal følge de regler og retningslinjer NKK fastsetter når det gjelder avl, utstillinger, konkurranser m.m. NKK er også den instansen som til sist godkjenner være lover og lovendringer. Dessuten betaler vi en fastsatt sum til NKK for hvert av være medlemmer, slik at disse kan få bladet Hundesport og billigere påmeldingsavgifter til NKK's arrangementer.

Generelt

Som medlem i NDK har du flere muligheter til å kontakte styre og stell i Norsk Dalmatiner Klubb alt avhengig av hva du ønsker. Du kan få hjelp, råd og tips om det meste, du kan få sagt din mening om dalmatinere generelt og NDK spesielt og du kan hjelpe til med diverse oppgaver i klubben. Det er m.a.o. ingen grunn til å sitte og grunne over noe du vil ha sagt! Det bør også nevnes i denne sammenheng at det står enda flere kontaktpersoner i DA-Nytt som ikke er nevnt her, da de ikke er med i organisasjonen på samme måte. Vi har for eksempel distriktenes kontaktperson som skal være et bindeledd mellom distriktsrepresentantene og styret, vi har oppdretterkontakten som er en av våre mest erfarne oppdrettere og skal hjelpe nye og mer erfarne oppdrettere med alt som har med drektighet, fødsel og oppfostring å gjøre. Vi har også en materialforvalter som har oversikt over alt vi har av utstyr til utstillinger, prikkesaker til salgs og en del bøker og informasjonsmateriell.


Norsk Dalmatiner Klubb - Buskerud Avdeling Distr. Kont. Hedmark
Norsk Dalmatiner Klubb - Bergen Avdeling Distr. Kont. Møre Og Romsdal
Norsk Dalmatiner Klubb - Nordre Nordland Avdeling Distr. Kont. Nordre Nordland
Norsk Dalmatiner Klubb - Møre og Romsdal Avdeling Distr. Kont. Oslo
Norsk Dalmatiner Klubb - Nord-Rogaland Avdeling Distr. Kont. Rogaland
Norsk Dalmatiner Klubb - Vestfold / Telemark Avdeling Distr. Kont. Søndre Nordland
Norsk Dalmatiner Klubb - Oppland Avdeling Distr. Kont. Sørlandet
Norsk Dalmatiner Klubb - Hedmark Avdeling Distr. Kont. Telemark
Norsk Dalmatiner Klubb - Troms og Finnmark Avdeling Distr. Kont. Troms Og Finnmark
Norsk Dalmatiner Klubb - Trøndelag Avdeling Distr. Kont. Trøndelag
Norsk Dalmatiner Klubb - Syd-Rogaland Avdeling Distr. Kont. Vestfold
Norsk Dalmatiner Klubb - Sørlandet Avdeling Distr. Kont. Østfold