Norsk Breton Klubb
 

 

Norsk Breton Klubb
  91626650

9007 Tromsø
Raser for klubben:
Åpen for alle raser

Norsk Breton Klubb Avdeling Finnmark Vest
Norsk Breton Klubb Avdeling Finnmark Øst
Norsk Breton Klubb Avdeling Hordaland
Norsk Breton Klubb Avdeling Nord Trøndelag
Norsk Breton Klubb Avdeling Nordland Nord
Norsk Breton Klubb Avdeling Nordland Sør
Norsk Breton Klubb Avdeling Rogaland
Norsk Breton Klubb Avdeling Sør Trøndelag
Norsk Breton Klubb Avdeling Troms
Norsk Breton Klubb Avdeling Utenland
Norsk Breton Klubb Avdeling Vestland Nord
Norsk Breton Klubb Avdeling Østlandet Nord/Øst
Norsk Breton Klubb Avdeling Østlandet Sør