Norsk Weimaraner Klubb
 

 

Norsk Weimaraner Klubb
  932 12 565

Tangenveien 110
Maiken H. Vatne
1914 Ytre Enebakk


http://www.norweim.org

maikenvatne@gmail.com


Raser for klubben:
Weimaraner
Norsk Weimaraner Klubb ble stiftet den 23. januar 1981 og har feiret både 20 og 25 års jubileum.
Pr i dag har NWK 117 medlemmer fordelt over hele landet.

NWK er medlem av Norsk Kennel Klubb (NKK) og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF). Klubbens leder sitter i raseutvalget (RU), sammen med lederne av de andre raseklubbene i FKF. RU forvalter rasene og rasespørsmål.

NWK er også medeier i bladet Fuglehunden. Som medlem i NWK mottar man Fuglehunden 6 ganger per år og bladet Hundesport 10 ganger per år. Gjennom ditt medlemskap i NWK, er du også medlem i Norsk Kennel Klubb.
I Fuglehunden har klubben egen redaktør, som tar i mot og redigerer stoffet som skal fylle klubbens 7 sider.

Samarbeidet med de andre rasekubbene er godt og det er flere fellesarrangementer i løpet av året. Blant annet Villmarksmessen og Fellesutstillingen.
Klubben avholder årlig sine to prøver. Apportprøven på Brevig i Enebakk og Østmarkaprøven ( apport og skog) i Østmarka.